Villkor & Integritet

Vid ytterligare frågor kontakta Gjippi

Som skribent till inskickad text medger du att Gjippi fritt får publicera materialet på alla plattformar som Gjippi disponerar över, vår hemsida och sociala medier.

 

Gjippi kommer att granska inskickat material före publicering på hemsidan. Gjippi förbehåller sig rätten att redigera både inskickad text och bilder. Gjippi förbehåller sig även rätten att fritt använda egna bilder till den inskickade artikeln.

 

Genom att skicka in artikeln intygar du samtidigt att texten är författad av dig, kopiering av upphovsrättsligt skyddat material eller rena plagiat av andras artiklar är ej tillåtet.

 

Ha i åtanke att sajten är inriktad på ungdomar och minderåriga personer. Som skribent ansvarar du för att individer vars namn utnämns i artikeln också har lämnat sitt medgivande till att deras namn offentliggörs. Bifogade foton får ej skildra individer utan att samtycke lämnats från personen som figurerar på fotot.

 

Artikeln får ej vara nedsättande, raljerande eller negativt betonad mot varken idrottsutövare, domare, ledare, funktionärer eller någon annan person. Rasism, sexism, sexuella anspelningar, uppmaningar till brott, personangrepp och andra trakasserier är absolut förbjudet.

 

Tänk på att artikeln ska vara en nyhetsskildring och inte ett debattinlägg, texten ska vara faktabaserad. Som skribent ansvarar du för att uppgifter som lämnas i artikeln är korrekta och sanningsenliga.